pre individuálnych klientov

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Ponúkame, Vydané dňa: 14. 08. 2009Ponúkame:

Sprievodcovské služby v odbore cestovného ruchu- turistické aktivity pre jednotlivcov aj kolektívy, - zabezpečujú inštruktori a cvičitelia turistiky

Organizovanie turistických akcií na kľúč pre všetky vekové aj výkonnostné skupiny -podľa požiadaviek klienta na Slovensku aj v zahraničí

Kurzy lezenia na umelej stene viac na http:///www.stena.horoklub.sk

viac info na kompan@fhv.umb.sk