2% daň za rok 2013

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 14. 04. 2014Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým ktorí podporili naše úsilie touto formou dali si tú námahu pri vyplňovaní tlačiva a nenechali zmiznúť svoje prostriedky v neadresnom štátnom rozpočte.

TLAČIVÁ NÁJDETE NA WEBE ŠPORTOVÉHO KLUBU KLIKNITE NA TENTO OZNAM :-)


Keďže aj tento rok ešte existuje táto forma podpory športových aktivít, budeme radi, keď nás podporíte formou venovania 2 % z dane.

Prostriedkami z roku 2013 budú podporené projekty pre mládež organizované alebo spoluorganizované Horoklubom ŠK UMB. V prípade záujmu o podporu konkrétneho projektu resp. vlastného návrhu kontaktujte  predsedu Mirka Knoška.

 

Prostriedky v minulosti boli použité na podporu v týchto oblastiach:

Ako postupovať:

  1. stiahnite si potrebné tlačivo 2% dane tu a doplnte potrebné údaje
  2. odovzdajte na príslušnom daňovom úrade a jednu kópiu s pečiatkou daňového úradu pošlite alebo inou formou (napr. osobne, naskenované) doručte niekomu s Výkonného výboru Horoklubu)

Prečo potrebujeme tú kópiu s pečiatkou daň. úradu? V Športovom klube UMB sú združené aj iné kluby ktoré tiež získavajú prostriedky pomocou 2% na podporu svojich aktivít. Pomocou kópie vieme bez problémou zdokumentovať podporu aktivít Horoklubu.

A čo na záver? No ďakujeme že pomáhate aj sami sebe...........

Použitie získaných prostriedkov v minulosti: