praktický seminár- kurz "Činnosť družstva po páde"

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 02. 05. 2010

u Dušana Zajaca www.rockstar.sk v novom termíne 28-30.5.2010Za Horoklub ŠK UMB organizuje Miro Černo kontakt: 0903520792
poplatok 50 EUR/ osobu.   Príspevok Horoklubu ŠK UMB je 10 EUR/Osobu teda účastník seminára zaplatí 40 EUR.

program na www.rockstar.sk