Festival Zem,voda, vzduch 2012

Autor: administrator <admin(at)server.cz>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 08. 11. 2012

Festival Zem,voda, vzduch 2012 sa uskutočnil 8.12.2012. Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým autorom filmov za to, že sa s nami a divákmi podelili o svoje realizované sny a zážitky. Zároveň vďaka patrí všetkým, ktorí venovali svoj voľný čas  a peniaze na to aby takýto projekt mohol byť zrealizovaný aj tento rok. .....